Filters

Pedagogische visie

Simbo werkt vanuit een pedagogische visie waarin het kind met zijn behoeften centraal staat. Hierbij gaan we ervan uit dat elk kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft.
We werken vanuit de drie basisbehoeften relatie, competentie en autonomie, zoals deze zijn opgesteld door de pedagoog Luc Stevens. Hieronder kun je lezen hoe wij aan deze drie basisbehoeften willen voldoen.

Relatie
Elk kind heeft behoefte aan relaties en wil zich gewaardeerd voelen door de mensen in zijn/haar omgeving. Onze reisleiding zorgt ervoor dat alle kinderen zich tijdens de vakantie op hun gemak voelen. Er wordt veel aandacht besteed aan positieve dingen. Mocht het een keer nodig zijn een kind aan te spreken op zijn/haar gedrag, dan gebeurt dit ook echt op zijn gedrag en niet op de persoon zelf. Dus: ‘Ik vind het vervelend dat je door mijn uitleg heen praat, want nu snappen jij en de andere kinderen niet goed hoe het spel gaat'. En niet: ‘Jij luistert ook nooit, wat ben je toch een vervelend kind'. 
Naast een goede relatie tussen reisleiding en de kinderen, zorgt de reisleiding er ook voor dat er tussen de kinderen onderling een goede sfeer heerst. Meestal gaat dit vanzelf door alle gezamenlijke activiteiten die een hechte band in een groep creëren. Mocht een kind onverhoopt toch enigszins buiten de groep vallen dan merkt de reisleiding dit snel op, onder meer door onze beperkte groepsgrootte. Zij zullen het contact met andere kinderen dan stimuleren.
Pesten mag nooit. Zodra dit gebeurt, word(t)(en) de pester(s) aangesproken op zijn/haar/hun gedrag. Er wordt extra aandacht besteed aan het gepeste kind om te zorgen dat het goed in de groep wordt opgenomen. Ditzelfde kan uiteraard ook gelden voor de pester zelf, die met zijn of haar gedrag juist om positieve aandacht vraagt. Simbo heeft ook een pestprotocol.

Competentie 
De behoefte aan competentie houdt in dat een kind zich bekwaam en vaardig wil voelen. Al onze activiteiten zijn afgestemd op wat kinderen van een bepaalde leeftijd kunnen. Doordat een kind een activiteit tot een goed einde kan brengen, voelt het zich competent. Mocht een activiteit toch iets te moeilijk zijn, dan weten onze instructeurs en reisleiders hoe ze aanpassingen kunnen doen aan de moeilijkheidsgraad, zodat de activiteit toch goed te doen is. 

Als een kind een onderdeel spannend vindt, weten onze instructeurs en reisleiders heel goed hoe ze een kind kunnen stimuleren om het in elk geval te proberen. Als dit uiteindelijk lukt zal het kind een groot gevoel van competentie ervaren.

Autonomie
Een kind heeft behoefte aan verantwoordelijkheid en wil zelf beslissingen en keuzes kunnen maken. Kinderen zijn bij ons dan ook nooit verplicht om deel te nemen aan activiteiten. Vaak wordt er ook een keuze gegeven: meedoen met een spel, even rustig een boekje lezen, of een kaartje naar huis schrijven. Natuurlijk betekent dit niet dat de kinderen helemaal vrij worden gelaten, onze reisleiding is altijd in de buurt.