Filters

Keurmerken

​ANVR-Consumentenvoorwaarden
Simbo (KvK 65685253) is aangesloten bij de ANVR (05460). Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden
Simbo (KvK 65685253) is aangesloten bij SGR (3716). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
De garantieregeling van SGR: http://www.sgr.nl/garantieregeling

Calamiteitenfonds
​Simbo (KvK 65685253) is aangesloten bij Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen op deze internetsite gepubliceerde vakanties onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat je als deelnemer van een Simbo-vakantie:

  • (Een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  • De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien Simbo als gevolg van een calamiteit de reis moet aanpassen of je vervroegd teruggebracht zou moeten worden
  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

Ben je woonachtig in het buitenland dan gelden met betrekking tot de garantie van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen andere voorwaarden.

Klik hier voor meer informatie over de Calamiteitenfonds garantieregeling.

DTO 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. Simbo voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet Simbo aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan.
Klik hier om onze beleidsverklaring m.b.t. duurzaam toeristisch ondernemen na te lezen.

Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf en ISO9001
Voor onze reizen met busvervoer maken we gebruik van verschillende busmaatschappijen. Om een veilige reis te garanderen maken wij uitsluitend gebruik van busmaatschappijen met een erkend Keurmerk Touringcarbedrijf of een ISO9001 certificering in combinatie met een ANVR-Veiligheidsdocument. Naast de garantie voor veiligheid bieden deze erkende busmaatschappijen ook garantie voor het comfort van de touringcar, een constante kwaliteitszorg en vakbekwame chauffeurs. Om deze keurmerken en certificeringen te verkrijgen, moet de busmaatschappij aan diverse eisen voldoen en worden de kwaliteitseisen voortdurend gecontroleerd. Dit garandeert dat de hoge kwaliteit van de touringcarreizen gewaarborgd blijft. 

Steunpunt KinderVakanties
Simbo is participant bij het Steunpunt KinderVakanties. Dit is het samenwerkingsverband van kindervakantieorganisaties in Nederland. Het steunpunt streeft, samen met de participanten, naar een optimalisatie van de kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van kindervakanties, waarbij de positieve vakantie-ervaring van het kind centraal staat. 

Klik hier voor meer informatie over het Steunpunt KinderVakanties.

NIX18
Simbo hanteert natuurlijk de regel ‘geen 18 geen alcohol’. Onze Simbo reisleiding gaat altijd mee op stap om een oogje in het zeil te houden. Bovendien hebben we met alle clubs goeie afspraken gemaakt: ze weten dat we eraan komen!